Tapahtuma-arkisto

Tässä arkistossa ovat yhdistyksen Muistelmat sekä tapahtuma-arkisto vuodesta 2002 vuoteen 2009. Uudemmat tapahtumat ja niiden esitykset löytyvät Toiminta ja tapahtumat sivuita.

Muistelmat

Puheenjohtajien muistelmia

Yhdistyksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi entisiä puheenjohtajia pyydettiin muistelemaan puheenjohtajakautensa tapahtumia:

Merja Jauhiainen, pj 2001-2006
Gunilla Jansson, pj 2007-2010

Yhdistyksen 25-vuotisjuhlan kunniaksi entisiä puheenjohtajia pyydettiin muistelemaan puheenjohtajakautensa tapahtumia:

Eeva Kihlberg, pj 1980-1984
Liisa Salmi, pj 1989-1992
Pirjo Rajakiili, pj 1993-1996
Ulla Neuvonen, pj 1997-2000

10-vuotis historiikki

Terttu Soinin BMF:n 10-vuotisjuhlan kunniaksi tekemä historiikki:

BMF 1980-1990

2014

Syysseminaari Helsingissä 14.11.2014: Yhteistyöstä voimaa!
Yhteistyöstä_voimaa
Seminaariesitelmät, osa 1:
Avoimella tiedonhaun klinikalla vauhtiin opinnäytetyön tiedonhaussa
Terkko-näkyvyyspalvelut
Tiedon jakaminen edistää oppimista – kirjastoammattilaisten yhteistyöstä yli organisaatiorajojen
Pikaesitykset:
Helppo PubMed-koulutuskonsepti
Kirjasto on Wheels
Käsitekarttasovellus tukee yhteistä ajattelua
Posterisessio
Tilaa informaatikko -palvelu tutkijoiden ja tulevien tutkijoiden tukena (englanninkielinen kokoteksti)
Seminaariesitelmät, osa 2:
Ammattikorkeakoulun informaatikon ja lehtorin yhteisopettajuus
Flipped classroom laaketieteen tiedonhaun opetuksessa
ISSHI -neljän kirjastoammattilaisen yhteistyö kansainvälisten terveystieteiden opiskelijoiden tiedonhaun opetuksessa Itä-Suomen yliopistossa
Sairaalakirjastopäivät Hämeenlinnassa 3.-4.4.: Kirjaston rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa
Claire_Honeybourne_Ebsco_Admin_Customization
Claire_Honeybourne_Ebsco_Advanced_Searching
Hannele_Siltanen_HOTUS_SuomenJBI
Hannu_Koski_Duodecim
Janne_Salminen_HAMK_avaus
Kalle_Romanov_multimedia_verkko-opetus
Kari_Mikkonen_HAMKin_kirjaston_esittely
Kari_Mikkonen_sairaala_HAMK_yhteys
Leena_Packalen_NÄYTTÖÖN_PERUSTUVUUS_HOITOTYÖN_HAASTE
Lucy_Sandham_UpToDate
Minna_Ritakallio_NPT-hanke
Paula_Vikberg-Aaltonen_HAMK-KHKS_kumppanuus
Robin_Johansson_Ovidin_NPT-tietokannat

2013

Syysseminaari: Advanced Search Techniques for Systematic Reviews, Health Technology Assessment and Guideline Development

Advanced_Search_Techniques
Verkkari 6/2013: Systemaattista tiedonhakua Terkossa / Katri Larmo

Kevätseminaari :Tutkijapalvelut nyt! Tutkimusdata, arviointi ja koulutus
Tutkijapalvelut nyt
Tutkimusdata_kirjastopalveluiden_uutena_mahdollisuutena
Kirjaston_rooli_RAE-arvioinnissa
UTUGS-University_of_Turku_Graduate_School-koulutus

2012

Syysseminaari Tiedonhaun ohjauksen työkaluja – teoriaa ja toteutuksia 15.11.2012 Helsingissä
Tiedonhaun ohjauksen työkaluja
Tiedonhankinnan_ohjauksen_erityisyydestä
Informaatikosta_opettajaksi
Osallistavat-tyoskentelymenetelmat-koulutuksessa

Sairaalakirjastopäivät: Liike on lääkettä – terveyden edistämisen ja liikuntatutkimuksen tiedonlähteillä to – pe 26. – 27.4. Jyväskylässä
Liike on lääkettä
KSshp_Voutilainen
Salutogeneesiteoria_Kuusinen
Palanssi_Turunen
Oppiportti_Ketola
eBooks_Haatainen
eBooks_Lehtinen
Likes_Siekkinen
Liikuntalaaketiede_Selanne
Liikuntatieteen_tiedonlahteet_Palvimaki
Tiedonhankintatavat_Hakkinen
Liikkuen_Lumiaho
Summon_Tykka
Valokuvia.

2011

Syysseminaari: Onnistumisen askeleet – kirjastojen sosiaalisen median käytäntöjä to 10.11. Helsingissä

Onnistumisen askeleet
BMF sosiaalisessa mediassa
http://prezi.com/h8m9oss1ezqa/sosiaalinen-media-tampereen-yliopiston-kirjastossa
Terkko_Web2.0
Kokemuksia somen käyttöönotosta amk-kirjastossa
Chat-palvelukokeilu Oulun yliopiston kirjastossa
Valokuvia
Kevätseminaari: Osaamisen ytimessä – tietoaineistot tutuiksi ke 13.4. Kuopiossa
Osaamisen ytimessä – tietoaineistot tutuiksi
Valokuvia
PICO-asetelma informaatikon työkaluna
Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyöhön – JBI Connect+
Uudistunut PubMed
Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

2010

 

Branding, marketing, facilitating — 30-vuotisjuhlaseminaari ja -illallinen pe 12.11. Helsingissä

BMF30
Seminaarikuvia
Developing the Next-generation Medical Library
Marketing library services
The Many Faces of Medical Students Information Behaviour
Presenting as a critical skill

Kuudennet valtakunnalliset Sairaalakirjastopäivät to-pe 15.-16.4. Porissa

Sairaalakirjastopäivät
Pori20100415Ovaska20100330
Pori20100416Vuorenmaa
SAMKin kirjastolaisten bloggaus sairaalakirjastopäivistä

2009

Syysseminaari 11.11.2009 Tampereella
20091008_syysseminaariohjelma
2009_Ulla_Neuvonen_syysseminaari
EVO-JULKAISUT-STM-2009-2-20091111
2009_Riitta_Luoto_syysseminaari
Katri Larmon 
artikkeli seminaarista Helsingin yliopiston kirjaston verkkolehti

2009

Syysseminaari 2009: Ajankohtaista tieteellisestä julkaisemisesta

10.8.2009

Ohjelma

Ulla Neuvosen esitys: Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita

Riitta Luodon esitys: Rinnakkaisjulkaiseminen ja Open Access – tutkijan näkökulma

EVO-JULKAISUT-STM-2009-2-20091111

Katri Larmon artikkeli seminaarista Helsingin yliopiston kirjaston verkkolehti

Kevätseminaari 2009: Wikittääkö?

Ohjelma

Antero Aunesluoman koulutusmateriaali

2008

5. Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät : Liikaako paatinen taakka?

Kajaanissa, to-pe 25.-26.9.2008

Ohjelma

2007

Syysseminaari 2007:

Näkymättömästä näkyväksi – Markkinointi ja tiedottaminen lääke- ja terveystieteellisissä kirjastoissa

Ohjelma

Hannele Mikkolan seminaariraportti

Päivi Hollannin seminaariraporttia ei enää ole saatavilla

Inkeri Näätsaaren esitys: Tiedottamalla näkyväksi

Pirjo Vuokon esitys: Kirjaston markkinointi – miksi ja miten?

Eeva-Liisa Eskolan esitys: Kirjastopalveluiden tuotteistus ja markkinointi

Laura Hämäläisen esitys: Case Yrityksen verkkotietoiskut -tapahtuma

Tuulevi Ovaskan esitys: Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi – case KYSin tieteellinen kirjasto

Satu Henttosen esitys: Ammatillisen imagon kohottaminen

Lukulista

Kevätseminaari 2007: Terveyden edistäminen

Ohjelma

Matti Rimpelän esitys: Terveyden edistämisen tutkimus – missä mennään nyt?

Paula Saikkosen esitys: Terveyden edistäminen – tuttua vai tuntematonta?

Sinikka Torkkolan esitys: Terveysviestinnän tutkimus ja siihen liittyvät käsitteet

2006

Syysseminaari

Ohjelma

Raisa Iivosen et al.:n esitys: Tervetuloa Viikin tiedekirjastoon!

Sinikka Suckcharoenin esitys: Eläinlääketieteelliset tietopalvelut Suomessa

Maarit Hopeakoski-Nurmisen esitys: Tiedonhallinnan koulutus Viikin tiedekirjastossa

Anne Uusitalon esitys: Farmasian opetus Helsigin yliopistossa; HY:n julkaisuviitetietokanta Julki

Tiina Heinon esitys: FeedNavigator

Outi Meriläisen esitys: SNOMED CT

Sairaalakirjastopäivät 2006: Laatu ja käytettävyys terveystieteellisissä kirjastoissa

Ohjelma

Ulla Neuvosen esitys: Terkon kuulumisia – uudistunut Medic

Kevätseminaari 2006: Terveystieteellisen aineiston sisällönkuvailu

Ohjelma

Jarmo Saartin esitys: Tiedonjärjestämiseen – kuinka kuvailen sisällöt ja rakenteet

Terhi Sandgrenin esitys: Kuinka käytän NLM:n luokitusta

Jaason Haapakosken esitys 1: Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori

Jaason Haapakosken esitys 2: Document annotation with a graphical software tool JGat

Ulla Neuvosen esitys: Medical Subject Headings

2005

25-vuotisjuhlaseminaari: Evidence Based Librarianship in Health Libraries

Ohjelma

Andrew Boothin esitys: Blue skies or slippery paths? Prospects and pitfalls for evidence based information practice

Anne-Marie Haraldstadin esitys: Information literacy teaching – the EBL approach

Hannu Helisalon esitys: Koko kansan Terveyskirjasto

Terhi Sandgrenin esitys: ISI:n bibliometriset indikaattorit kokoelmatyön apuvälineenä – teoria ja soveltamismahdollisuudet Terkossa

Arja Juntusen esitys: TieDot-hanke – pedagoginen arviointi

Kim Holmbergin esitys: KTL:n tutkijoiden tiedonhakutavat ja tietopalvelun rooli

Annikki Roosin esitys: KTL:n tutkijoiden tiedonhankintatutkimus

Kristina Eriksson-Backan esitys: Aktiivinen tiedonhankinta vai passiivinen vastaanotto: terveystiedon lukutaito eri elämäntilanteissa

Stefan Ekin esitys: Kansalaisten käsityksiä terveysinformaatiosta

Kevätseminaari 2005: Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen

Ohjelma

Tiina Heinon ja Terhi Sandgrenin esitys: EBM Vertex-palveluissa

Merja Jauhiaisen esitys: Cochrane Library

Jorma Komulaisen esitys: Käypä hoito -suositukset

Antti Malmivaaran esitys: Käypä hoito -suositukset

Maarit Putouksen esitys: CINAHL

Liisa Salmen esitys: PubMed

2004

Syysseminaari 2004: Tilastoista tiedoksi

Ohjelma

Mika Gisslerin esitys: Terveyttä tilastoista Stakesin tapaan

Timo Klaukan esitys: Tilastot tutkijan näkökulmasta

Vesa Ylösen esitys: Kelan tilastot palvelevat sosiaaliturvan suunnittelua ja tutkimusta

Helena Laaksosen esitys: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tutuksi

Carita Bjonin esitys: Verkkotilastot itsenäiskäytössä – vai tarvitaanko informaatikko?

Sairaalakirjastopäivät 2004

Ohjelma

Leena Lodeniuksen esitys: Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä – Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella

Tuulevi Ovaskan ja Liisa Salmen esitys: Tiedonhallinta Verkkoinfossa – aineiston sisällönkuvailu ja haku

Peter Nybergin esitys: Metatesaurus REX

Sairaala-lehden artikkeli sairaalakirjastopäivistä

Suakkunat-lehden artikkeli sairaalakirjastopäivistä

Kevätseminaari 2004

Ohjelma

Annikki Roosin esitys: Open Access

2003

Syysseminaari 2003

Ohjelma

Nordic Seminar on Evidence-Based Medicine

Ohjelma

Kevätseminaari 2003

Ohjelma

BMF:n järjestämä FinMeSH-kokous

Muistio

Peter Nybergin projektiselvitys

2002

Syysseminaari 2002

Ohjelma

Sairaalakirjastopäivät 2002

Ohjelma

Pohjoismainen terveystieteiden indeksointiseminaari

Ohjelma

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close