Tapahtuma-arkisto

Tässä arkistossa ovat yhdistyksen Muistelmat sekä tapahtuma-arkisto vuodesta 2002 vuoteen 2014. Uudemmat tapahtumat ja niiden esitykset löytyvät Toiminta ja tapahtumat sivulta.

2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002

Muistelmat

Puheenjohtajien muistelmia

Yhdistyksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi entisiä puheenjohtajia pyydettiin muistelemaan puheenjohtajakautensa tapahtumia:

Merja Jauhiainen, pj 2001-2006
Gunilla Jansson, pj 2007-2010

Yhdistyksen 25-vuotisjuhlan kunniaksi entisiä puheenjohtajia pyydettiin muistelemaan puheenjohtajakautensa tapahtumia:

Eeva Kihlberg, pj 1980-1984
Liisa Salmi, pj 1989-1992
Pirjo Rajakiili, pj 1993-1996
Ulla Neuvonen, pj 1997-2000

10-vuotis historiikki

Terttu Soinin BMF:n 10-vuotisjuhlan kunniaksi tekemä historiikki: BMF 1980-1990

2014

Syysseminaari Helsingissä 14.11.2014: Yhteistyöstä voimaa!
Yhteistyöstä_voimaa
Seminaariesitelmät, osa 1:
Avoimella tiedonhaun klinikalla vauhtiin opinnäytetyön tiedonhaussa
Terkko-näkyvyyspalvelut
Tiedon jakaminen edistää oppimista – kirjastoammattilaisten yhteistyöstä yli organisaatiorajojen
Pikaesitykset:
Helppo PubMed-koulutuskonsepti
Kirjasto on Wheels
Käsitekarttasovellus tukee yhteistä ajattelua
Posterisessio
Tilaa informaatikko -palvelu tutkijoiden ja tulevien tutkijoiden tukena (englanninkielinen kokoteksti)
Seminaariesitelmät, osa 2:
Ammattikorkeakoulun informaatikon ja lehtorin yhteisopettajuus
Flipped classroom laaketieteen tiedonhaun opetuksessa
ISSHI -neljän kirjastoammattilaisen yhteistyö kansainvälisten terveystieteiden opiskelijoiden tiedonhaun opetuksessa Itä-Suomen yliopistossa

Sairaalakirjastopäivät Hämeenlinnassa 3.-4.4.: Kirjaston rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa
Claire_Honeybourne_Ebsco_Admin_Customization
Claire_Honeybourne_Ebsco_Advanced_Searching
Hannele_Siltanen_HOTUS_SuomenJBI
Hannu_Koski_Duodecim
Janne_Salminen_HAMK_avaus
Kalle_Romanov_multimedia_verkko-opetus
Kari_Mikkonen_HAMKin_kirjaston_esittely
Kari_Mikkonen_sairaala_HAMK_yhteys
Leena_Packalen_NÄYTTÖÖN_PERUSTUVUUS_HOITOTYÖN_HAASTE
Lucy_Sandham_UpToDate
Minna_Ritakallio_NPT-hanke
Paula_Vikberg-Aaltonen_HAMK-KHKS_kumppanuus
Robin_Johansson_Ovidin_NPT-tietokannat

2013

Syysseminaari: Advanced Search Techniques for Systematic Reviews, Health Technology Assessment and Guideline Development

Advanced_Search_Techniques
Verkkari 6/2013: Systemaattista tiedonhakua Terkossa / Katri Larmo

Kevätseminaari :Tutkijapalvelut nyt! Tutkimusdata, arviointi ja koulutus
Tutkijapalvelut nyt
Tutkimusdata_kirjastopalveluiden_uutena_mahdollisuutena
Kirjaston_rooli_RAE-arvioinnissa
UTUGS-University_of_Turku_Graduate_School-koulutus

2012

Syysseminaari Tiedonhaun ohjauksen työkaluja – teoriaa ja toteutuksia 15.11.2012 Helsingissä
Tiedonhaun ohjauksen työkaluja
Tiedonhankinnan_ohjauksen_erityisyydestä
Informaatikosta_opettajaksi
Osallistavat-tyoskentelymenetelmat-koulutuksessa

Sairaalakirjastopäivät: Liike on lääkettä – terveyden edistämisen ja liikuntatutkimuksen tiedonlähteillä to – pe 26. – 27.4. Jyväskylässä
Liike on lääkettä
KSshp_Voutilainen
Salutogeneesiteoria_Kuusinen
Palanssi_Turunen
Oppiportti_Ketola
eBooks_Haatainen
eBooks_Lehtinen
Likes_Siekkinen
Liikuntalaaketiede_Selanne
Liikuntatieteen_tiedonlahteet_Palvimaki
Tiedonhankintatavat_Hakkinen
Liikkuen_Lumiaho
Summon_Tykka
Valokuvia.

2011

Syysseminaari: Onnistumisen askeleet – kirjastojen sosiaalisen median käytäntöjä to 10.11. Helsingissä
Onnistumisen askeleet
BMF sosiaalisessa mediassa
http://prezi.com/h8m9oss1ezqa/sosiaalinen-media-tampereen-yliopiston-kirjastossa
Terkko_Web2.0
Kokemuksia somen käyttöönotosta amk-kirjastossa
Chat-palvelukokeilu Oulun yliopiston kirjastossa
Valokuvia

Kevätseminaari: Osaamisen ytimessä – tietoaineistot tutuiksi ke 13.4. Kuopiossa
Osaamisen ytimessä – tietoaineistot tutuiksi
Valokuvia
PICO-asetelma informaatikon työkaluna
Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyöhön – JBI Connect+
Uudistunut PubMed
Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

2010

Branding, marketing, facilitating – 30-vuotisjuhlaseminaari ja -illallinen pe 12.11. Helsingissä
BMF30
Seminaarikuvia
Developing the Next-generation Medical Library
Marketing library services
The Many Faces of Medical Students Information Behaviour
Presenting as a critical skill

Kuudennet valtakunnalliset Sairaalakirjastopäivät to-pe 15.-16.4. Porissa
Sairaalakirjastopäivät
Pori20100415Ovaska20100330
Pori20100416Vuorenmaa
SAMKin kirjastolaisten bloggaus sairaalakirjastopäivistä

2009

Syysseminaari 2009: Ajankohtaista tieteellisestä julkaisemisesta
Ohjelma
Ulla Neuvosen esitys: Kansallinen tietovarasto ja muita opetusministeriön kehityshankkeita
Riitta Luodon esitys: Rinnakkaisjulkaiseminen ja Open Access – tutkijan näkökulma
EVO-JULKAISUT-STM-2009-2-20091111
Katri Larmon artikkeli seminaarista Helsingin yliopiston kirjaston verkkolehti

Kevätseminaari 2009: Wikittääkö?
Ohjelma
Antero Aunesluoman koulutusmateriaali

2008

5. Valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät : Liikaako paatinen taakka?
Kajaanissa, to-pe 25.-26.9.2008 Ohjelma

2007

Syysseminaari 2007: Näkymättömästä näkyväksi – Markkinointi ja tiedottaminen lääke- ja terveystieteellisissä kirjastoissa
Ohjelma
Hannele Mikkolan seminaariraportti
Päivi Hollannin seminaariraporttia ei enää ole saatavilla
Inkeri Näätsaaren esitys: Tiedottamalla näkyväksi
Pirjo Vuokon esitys: Kirjaston markkinointi – miksi ja miten?
Eeva-Liisa Eskolan esitys: Kirjastopalveluiden tuotteistus ja markkinointi
Laura Hämäläisen esitys: Case Yrityksen verkkotietoiskut -tapahtuma
Tuulevi Ovaskan esitys: Sisäinen tiedottaminen ja markkinointi – case KYSin tieteellinen kirjasto
Satu Henttosen esitys: Ammatillisen imagon kohottaminen
Lukulista

Kevätseminaari 2007: Terveyden edistäminen
Ohjelma
Matti Rimpelän esitys: Terveyden edistämisen tutkimus – missä mennään nyt?
Paula Saikkosen esitys: Terveyden edistäminen – tuttua vai tuntematonta?
Sinikka Torkkolan esitys: Terveysviestinnän tutkimus ja siihen liittyvät käsitteet

2006

Syysseminaari
Ohjelma
Raisa Iivosen et al.:n esitys: Tervetuloa Viikin tiedekirjastoon!
Sinikka Suckcharoenin esitys: Eläinlääketieteelliset tietopalvelut Suomessa
Maarit Hopeakoski-Nurmisen esitys: Tiedonhallinnan koulutus Viikin tiedekirjastossa
Anne Uusitalon esitys: Farmasian opetus Helsigin yliopistossa; HY:n julkaisuviitetietokanta Julki
Tiina Heinon esitys: FeedNavigator
Outi Meriläisen esitys: SNOMED CT

Sairaalakirjastopäivät 2006: Laatu ja käytettävyys terveystieteellisissä kirjastoissa
Ohjelma
Ulla Neuvosen esitys: Terkon kuulumisia – uudistunut Medic

Kevätseminaari 2006: Terveystieteellisen aineiston sisällönkuvailu
Ohjelma
Jarmo Saartin esitys: Tiedonjärjestämiseen – kuinka kuvailen sisällöt ja rakenteet
Terhi Sandgrenin esitys: Kuinka käytän NLM:n luokitusta
Jaason Haapakosken esitys 1: Julian graafinen annotointityökalu ja erityisontologioiden editori
Jaason Haapakosken esitys 2: Document annotation with a graphical software tool JGat
Ulla Neuvosen esitys: Medical Subject Headings

2005

25-vuotisjuhlaseminaari: Evidence Based Librarianship in Health Libraries
Ohjelma
Andrew Boothin esitys: Blue skies or slippery paths? Prospects and pitfalls for evidence based information practice
Anne-Marie Haraldstadin esitys: Information literacy teaching – the EBL approach
Hannu Helisalon esitys: Koko kansan Terveyskirjasto
Terhi Sandgrenin esitys: ISI:n bibliometriset indikaattorit kokoelmatyön apuvälineenä – teoria ja soveltamismahdollisuudet Terkossa
Arja Juntusen esitys: TieDot-hanke – pedagoginen arviointi
Kim Holmbergin esitys: KTL:n tutkijoiden tiedonhakutavat ja tietopalvelun rooli
Annikki Roosin esitys: KTL:n tutkijoiden tiedonhankintatutkimus
Kristina Eriksson-Backan esitys: Aktiivinen tiedonhankinta vai passiivinen vastaanotto: terveystiedon lukutaito eri elämäntilanteissa
Stefan Ekin esitys: Kansalaisten käsityksiä terveysinformaatiosta

Kevätseminaari 2005: Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen
Ohjelma
Tiina Heinon ja Terhi Sandgrenin esitys: EBM Vertex-palveluissa
Merja Jauhiaisen esitys: Cochrane Library
Jorma Komulaisen esitys: Käypä hoito -suositukset
Antti Malmivaaran esitys: Käypä hoito -suositukset
Maarit Putouksen esitys: CINAHL
Liisa Salmen esitys: PubMed

2004

Syysseminaari 2004: Tilastoista tiedoksi
Ohjelma
Mika Gisslerin esitys: Terveyttä tilastoista Stakesin tapaan
Timo Klaukan esitys: Tilastot tutkijan näkökulmasta
Vesa Ylösen esitys: Kelan tilastot palvelevat sosiaaliturvan suunnittelua ja tutkimusta
Helena Laaksosen esitys: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tutuksi
Carita Bjonin esitys: Verkkotilastot itsenäiskäytössä – vai tarvitaanko informaatikko?

Sairaalakirjastopäivät 2004
Ohjelma
Leena Lodeniuksen esitys: Systemaattinen tiedonhaku näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä – Mitä tarkoitetaan systemaattisella katsauksella
Tuulevi Ovaskan ja Liisa Salmen esitys: Tiedonhallinta Verkkoinfossa – aineiston sisällönkuvailu ja haku
Peter Nybergin esitys: Metatesaurus REX
Sairaala-lehden artikkeli sairaalakirjastopäivistä
Suakkunat-lehden artikkeli sairaalakirjastopäivistä
Kevätseminaari 2004
Ohjelma
Annikki Roosin esitys: Open Access

2003

Syysseminaari 2003
Ohjelma
Nordic Seminar on Evidence-Based Medicine
Ohjelma
Kevätseminaari 2003
Ohjelma
BMF:n järjestämä FinMeSH-kokous
Muistio
Peter Nybergin projektiselvitys

2002

Syysseminaari 2002
Ohjelma
Sairaalakirjastopäivät 2002
Ohjelma

Pohjoismainen terveystieteiden indeksointiseminaari Ohjelma

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close