Tietoa meistä

Bibliothecarii Medicinae Fenniae BMF ry.

 

Yhdistys

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry on lääke- ja terveystieteiden sekä lähialojen kirjasto- ja tietopalveluammattilaisten yhdistys, joka perustettiin vuonna 1980. Yhdistys auttaa jäseniään luomaan ammatillisia verkostoja ja kehittämään ammattitaitoaan sekä järjestää koulutusta ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. Yhdistys voi tehdä aloitteita ja ehdotuksia ja antaa lausuntoja. Jäsenet voivat yhdistyksen kautta osallistua oman alansa keskusteluun ja seurata lääke- ja terveystieteelliselle tiedonvälitykselle ominaista nopeaa kansainvälistä kehitystä. Yhdistys järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä kokouksia. Jäsenille voidaan suunnitella yhteisiä tutustumis- ja kokousmatkoja.

Jäsenet

Yhdistykseen kuuluu noin 100 jäsentä eri puolilta Suomea. Jäsenet työskentelevät erityyppisissä kirjastoissa ja tietopalveluissa yliopistoissa, korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa, sairaaloissa, tutkimuslaitoksissa, virastoissa ja yrityksissä. Lääke- tai terveystieteellisessä tai lähialojen kirjastossa tai tietopalvelussa työskentelevä henkilö voi liittyä BMF:n jäseneksi täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen. Yhdistys järjestää kaksi jäsenkokousta vuodessa ja tiedottaa jäsenkirjeillä ajankohtaisista asioista.

Jäsenyydet

BMF ry on IFLA:n (The International Federation of Library Associations and Institutions) ja TSV:n (Tieteellisten Seurain Valtuuskunta) jäsen.

Ryhmät

Sairaalakirjastoryhmä seuraa sairaalakirjastojen asemaa ja kehitystä. Yhteyshenkilö: Päivi Ukkonen paivi.ukkonen(at)phsotey.fi.
BMF:n sähköpostilista käsittelee niin kirjastojen ja tietopalvelujen kehitystä kuin yhdistyksen toimintaakin. Näihin asioihin liittyviä tiedotteita, ehdotuksia, kysymyksiä ja aloitteita voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen bmf-lista(at)helsinki.fi. Tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetty viesti välittyy automaattisesti kaikille niille, jotka ovat ilmoittautuneet keskusteluryhmän listalle. Keskusteluryhmän voi liittyä ilmoittautumalla sähköpostiosoitteeseen katri.larmo(at)helsinki.fi. Ryhmä on tarkoitettu vain BMF:n jäsenille. Huom: sähköpostilistalla ei voi lähettää liitetiedostoja.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close