Apurahat

Apurahoja kirjasto- ja tietopalveluammattilaisille

Haluaisitko seminaariin tai konferenssiin – jossa voisit jopa pitää esitelmän tai esitellä posterin – mutta organisaatiosi koulutusmäärärahat eivät riitä? Mikset hakisi apurahaa?
LM Prenaxin matka-apuraha HUOM: apuraha jaetaan viimeisen kerran vuonna 2022. Kiitämme LM Prenaxia hienosta apurahayhteistyöstä vuosien ajalta.

 • Apurahan suuruus on 800 euroa ja se voidaan myöntää yhdelle tai jakaa kahdelle.
 • Apuraha voidaan myöntää vain BMF:n jäsenelle, kansainväliseen terveysalan kirjasto- ja tietopalveluihin liittyvään ammatilliseen konferenssiin tai workshopiin osallistumiseen.
 • Hakuvuoden jäsenmaksu tulee olla maksettuna.
 • Apurahan saajan tulee toimittaa matkaraportti BMF:n johtokunnalle viimeistään 2 kk matkan päättymisestä. Matkaraportti julkaistaan BMF:n kotisivuilla.
 • Apuraha jaetaan vuosittain, alkuvuodesta. Hakuaika päättyy kunakin vuonna erikseen ilmoitettavana aikana.
 • Perustellut hakemukset kustannusarvioineen ja matkasuunnitelmineen lähetetään yhdistyksen sihteerille Tiina Helamaalle sähköpostitse: tiina.helamaa@vaestoliitto.fi.
Suomen Kirjastosäätiön apurahat
 • haku yleensä kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä
 • ilmoitukset Kirjastolehdessä, Signumissa ja Kirjastoseuran sivuilla
 • Suomen kirjastosäätiö tukee kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita, alan koulutusta sekä tutkimusten, selvitysten ja kokeilujen tekemistä, kirjastoalan kansainvälistä toimintaa

Helle Kannilan -rahaston apurahat
 • haku alkuvuodesta
 • matka-apurahoja koti- tai ulkomaisiin opintomatkoihin
 • Suomen kirjastoseuran hallitus myöntää
 • ilmoitukset Kirjastolehdessä ja Kirjastoseuran sivuilla

Karl-Erik Henrikssonin säätiön apurahat
 • Suomen tieteellisen kirjastoseuran ja Suomen kirjastoseuran jäsenille
 • kirjastoalan tutkimustyötä tai ulkomaille tehtävää esitelmä- tai opintomatkaa varten
 • apurahan säännöt saatavissa Suomen tieteellisen kirjastoseuran sihteeriltä sekä Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtajalta
 • ilmoitukset Suomen tieteellisen kirjastoseuran sivuilla

Tarkista myös, onko omalla työnantajallasi matka-apuahakäytäntöä.

Tiedätkö muita kirjasto- ja tietopalvelualan matka-apurahoja? Liity BMF:n Facebook-ryhmään ja kerro muillekin!

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close