Vain muutos on pysyvää ja käytännön keissit hyödyllisiä – palautetta BMF:n syysseminaarista 2022

Pitkästä aikaa Tieteiden talolla järjestetty BMF:n syysseminaari, Vain muutos on pysyvää, vastasi palautteen mukaan hyvin osallistujien odotuksiin. Oli ilo huomata, että jäsentapaamisten perinne näyttää elpyneen koronan jälkeen entiselleen eli hyvälle mallille.

Palautetta antaneiden mielestä tämänkertainen syysseminaarimme tarjosi mm.

  • hyödyllisiä käytännön esimerkkejä viestinnän ja palvelujen kehittämisestä,
  • mielenkiintoista tutkimustietoa terveystiedon lukutaitojen muutoksesta,
  • tilaisuuden peilata omaa kehittämistyötä muiden kokemuksiin ja
  • tietoa työvälineistä ja kehittämisen käytännöistä.

Aiheiksi seuraaviin seminaareihin toivottiin

  • edelleenkin esimerkkejä kentältä,
  • lääketieteellisen tiedon jakeluun ja löytymiseen liittyvää teemaa ja
  • tiedonhakuasioita.

Summa summarum: Palautetta antaneet kokivat seminaarin sisällön hyödylliseksi. Myös käytännön toteutus onnistui.
Seuraava tilaisuus BMF-kollegojen tapaamiseen on huhtikuussa 2023. Silloin on tarkoitus suunnata opintomatkalle Riikaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close