Palautetta BMF:n syysseminaarista 2021: Keskustelu oli antoisaa ja RedCap useimmille uutta

Syysseminaarista saadun palautteen mukaan seminaarin sisältö vastasi osallistujien odotuksia erittäin hyvin (66,7 %) tai hyvin (33,3 %).

Seminaarin työhyvinvointiteemat ovat tietotyössä tuttuja, mutta ajankohtaisia ja keskustelua herättäviä. Seminaarin rento keskustelevuus olikin palautteen mukaan erityisen antoisaa. Kotiin viemisiksi saatiin mm. työkaluja kognitiivisen ergonomian jäsentämiseen ja kollegojen kokemuksia palvelujen tunnettuuden edistämisestä.

Kommenttien perusteella alustus sensitiivisen tutkimusaineiston keräämiseen tarkoitetun työkalun, Red Capin, käyttöönotosta oli erinomainen ja uutuusarvoltaan omaa luokkaansa.

BMF ry:n jäsenten työnkuvaa käsittelevä osio olisi kiinnostanut monia, mutta esitys valitettavasti peruuntui. Osallistujat toivoivat, että teemaan vielä palataan. Tuleviin seminaareihin ehdotettiin teemaksi terveystieteellisen datan hallintaa: datan avaamisessa, uusissa työkaluissa ja tietosuojakysymyksissä riittää opittavaa, pohdittavaa ja tarvetta kokemusten vaihtoon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close